Garantiitingimused

Klaasplast OÜ mahutid ja septikud vastavad standrdtitele : EN-976-1, EN-976-2, EN-977, EN-978, EN-12566

Garantii:

Garantiiaja kestvus on 10 aastat.
Garantii hõlmab mahutite tootmisest või materjalidest tingitud vigu, mille tagajärjel mahuti on purunenud või muutunud kasutuskõlbmatuks.

Garantii ei kehti:

Mahutite transpordil, ladustamisel, valel paigaldusel ja valel otstarbel kasutamisel tekitatud vigastuste puhul.

Vigastuste puhul, mis põhjustatud loodusõnnetustest (maavärin, maanihked, jne.) või muudest välistest teguritest (transpordivahendi poolt tekitatud vigastus, vandalism jne.).

Tootja poolt mitte ettenähtud kinnitusviisi kasutamisest või montaaži käigus tehtud vigadest tekitatud vigastuste puhul.

Ekspluatatsiooni häirete puhul põhjustatuna: montaažist, hooldusest või remondist, mis on teostatud Klaasplast OÜ poolt volitamata isiku poolt.

Juhul, kui mahutil on kasutatud valmistajatehase poolt mitteettenähtud detaile ja lisaseadmeid.

Kui mahuti on paigaldatud sügavamale kui 1m mahuti harjast.
Mahuti ei ole paigaldatud tihestatud liiva sisse.
Mahuti on kinni lükatud traktoriga.
Mahuti küljealused pole korralikult tihestatud.
Probleemide ilmnemisel ei informeerita koheselt tootjad.
Mahutit on tühjendatud vibropumbaga.

Garantii ei korva:

Vigastatud mahutist inimes(t)ele ja/või teistele esemetele ja objektidele tekitatud kahjusid.
Tasu garantiiremondi alla mittekäivate remonditööde teostamise eest.
Võimalikke transpordikulusid vigastatud kauba transportimisel müüja müügipunktini.