Klaasplastist biopuhastid

Biopuhasti on mõeldud kasutamiseks piirkondades, kus puudub võimalus liituda tsentraalkanalisatsiooniga ja septiku kasutamine pole lubatud.

Klaasplast Oü poolt toodetud biopuhasti (BioC6 ja BioC10) on turu parima puhastusvõimega reovee töötlemise süsteem, mis käitleb majast tuleva heitvee keskkonnasõbralikult ja efektiivselt.

Parima puhastusefektiivsuse tagab biopuhasti horisontaalne ehitus. Horisontaalne disain võimaldab töökambri mahtu kasvatada, mis tähendab suuremat ala, kuhu bakteri poolt töödeldud muda mahutada saab.

Bakter tekib puhastisse sinna suubuvast reoveest 2-3 kuu jooksul. Töökambrit ehk reaktorit rikastatakse õhuga läbi aeraatorite. Õhu regulaarne pealejooks loob bakterile eluks vajalikud tingimused ja tagab efektiivse heitvee mudaks lagundamise protsessi.

Biopuhastid valmistatakse tugevdatud klaasplastist (GRP) ja on vastupidavad ning korrosiooni kindlad. Kõik biopuhastid on eestis toodetud ja omavad CE märgistust.

Kuidas valida sobiv biopuhasti?

Meie tootevalikus on kaks biopuhasit:
1. BioC6 2-10 liikmelise majapidamise tarbeks
2. BioC10 10-20 liikmelise majapidamise tarbeks
Biopuhastit tühjendatakse mitte rohkem kui üks kord aastas. Rohkem infot hoolduse kohta leiab toote hooldusjuhendist.
Lisaks biopuhastitele pakume ka toote paigaldust.

Biopuhastid BioC6 ja BioC10 on kaitstud patendiga (EP3222589) Klaasplast OÜ kasuks

Paigaldus

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Biopuhasti tehnilised andmed

Mudel

BioC6

BioC10

Inimeste arv

2-10

2-20
Maht

2.8m3

3.3m3
Puhastusvõime

0.75m3/päevas

1.5m3/päevas
Elekritarve

260kw/aastas

260kw/aastas
BOD5

98,5%

98,5%
COD

96,1%

96,1%
SS

97,1%

97,1%

Küsi biopuhastit