Klaasplastist Rasvapüüdurid

Rasvapüüdurites toimub rasvade ja taimse päritoluga õlide eraldamine reoveest, et vältida ummistusi ning tagada kanalisatsiooni tõrgeteta töö.
Rasvapüüduri tööprintsiip seisneb selles, et tänu viibeajale ja erikaalude vahele tõusevad rasva- ja õliosakesed püüduris pinnale ning püüduri alumisest osast suunatakse puhastunud edasi kanalisatsioonivõrku. Nii tagatakse vastavalt standarditele EVS-EN 1825-1:2004 rasvade sisaldus reovees alla 25 mg/l.

Rasvapüüduritele on sisse ehitatud liiva-mudaeralduskambrid kuhu koguneb reovees olev sete ja nad on varustatud rasvakihi taseme alarmseadmega, mis annab õigeaegselt märku püüduri tühjendamisvajadusest.

Paigaldusjuhend

 

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Küsi rasvapüüdurit