Klaasplastist pumplad

Klaasplastist pumplad on ette nähtud reo-, sademe- ja drenaaživee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas.

Täiskomplektsed pumplad valmistatakse tugevdatud klaasplastist (GRP) ja vastavad tellija poolt esitatud tehnilistele spetsifikatsioonidele.

Klaasplastist pumplaid saab valmistada ülisuure ringjäikusega (paigaldussügavus üle 10 m), nad on tulekindlad (mis tagab vastupidavuse elektrisüsteemide rikete vastu) ning keemiliselt inertsed, mis võimaldab neid kasutada ka agressiivsetes keskkondades.

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Joonised

Paigaldusjuhend

Küsi pumplat